Tilbake

Jobben har forlatt kontoret: 5 tips til å bygge kultur

March 1, 2022

For mange har jobben forlatt kontoret. For de fleste har kontoret blitt en del av en ny rutine i en hybrid arbeidshverdag. Dette er mulig fordi selskaper i aller høyeste grad består av menneskene som jobber der, ikke adressen hvor de jobber. Samtidig fører dette til nye problemstillinger, og kanskje det viktigste spørsmålet vi hører mange stille i dag er; hvordan bygger vi kultur utenfor kontoret? Her er 5 tips fra noen som har jobbet remote lenge, og hjulpet andre med å ta steget selv.

1: Vær transparent

Det er mange måter å definere kultur, men kanskje det mest sentrale er samhold og en følelse av tilhørighet. Med et fysisk kontor har man i det minste en fysisk tilhørighet som kan være viktig, men det er mange måter å sørge for at alle føler at de er en del av laget og er viktig for reisen.

Et fellestrekk blant mange mindre bedrifter er at de er uformelle og har lite hierarki. Det betyr at det meste av informasjon er tilgjengelig for alle og at man føler man er med på reisen. Når strategiske beslutninger og vanskelige diskusjoner holdes adskilt fra menneskene som jobber i selskapet kan man fort oppleve at man ikke er mer enn en brikke i noen andres spill.

Ved å implementere nye rutiner rundt åpenhet og deling vil mange flere kunne føle tilhørighet til selskapets reise og visjon. Dette vil bygge samhold og tilhørighet, men betyr at ledere må tørre å åpne dørene og slippe medarbeidere inn med intensjon om å ta meningene deres på alvor.

2: Feire prestasjoner sammen

En følelse av felles fremdrift mot samme mål er ofte helt essensielt for å bygge kultur. Utfordringen når flere jobber utenfor kontoret er at man ikke vet hva andre jobber med eller hvordan arbeidet som gjøres henger sammen. Da blir det ekstra viktig å synliggjøre dette for alle.

Photo by Austin Distel

Ukentlig fellesmailer eller videomøter der man feirer ukens prestasjoner, og fysiske feiringer på restaurant eller bowling for de selskaper som kan, er enkle måter å skape samhold. Dette kan gjøres på team-nivå eller felles for hele organisasjonen.

I tillegg til samhold er det viktig å føle at man er med og bidrar selv også. Derfor er det viktig å ikke bare feire fellesmål, men også løfte frem enkeltindivider slik at de kan føle at kollegaene setter pris på innsatsen. Vi benytter en chatte-løsning som heter Slack der vi feirer sammen

3: Promoter uformelle samtaler

Når arbeidet foregår digitalt blir det fort veldig mye fokus på produktivitet. Det er ikke naturlig å invitere andre til en samtale med mindre det er relevant for en oppgave som skal gjøres. Dette er en stor forskjell fra kontoret der man helt naturlig snakker om ting som ikke handler om jobb.

I tillegg til å sette av tid til noe småprat i fellesmøter kan man legge til rette for dette i andre kanaler. Chatte-løsningen Slack er et godt eksempel der vi har oprettet en egen kanal for samtaler som ikke har noe med jobb å gjøre. Der diskuterer man serier, deler nyheter man har funnet på nettet eller planlegger helgeaktiviteter. I tillegg har vi en kanal vi kaller inspirasjon der alle deler ting som kan være med å inspirere andre.

4: Planlegg fysisk samarbeid

Kontoret har aldri vært optimalt for å bygge kultur. Årsaken er at de fleste oppfatter at kontoret er en samling av pulter mer enn en samling av mennesker. Oppgaver som krever fokus og høy produktivitet gjøres like godt, om ikke bedre, utenfor kontoret. Unntaket er oppgavene som krever samhandling og flere perspektiver. Her er de fysiske møtene mellom mennesker best.

Ved å planlegge fysisk samarbeid og da fokusere på de oppgavene som løses best i fellesskap oppnår man to ting: medarbeidere føler seg produktive, og kontoret får en relevant og sosial rolle som skiller det fra hjemmekontoret.

5: Ta gående møter

Spør deg selv når har du de beste møtene med dine kollegaer. Er det når dere sitter ovenfor hverandre i møterommet, eller er det i mer sosiale situasjoner? Møterommet er godt egnet til å løse konkrete oppgaver, men det er videomøter også. Når målet er å bygge kultur og samhold er det smart å tenke annerledes.

Vi har opplevd stor suksess med gående møter der vi sørger for at medarbeidere får hodet ut av de daglige oppgavene og får anledning til å snakke om større problemstillinger og lengre perspektiver. Dette er forøvrig et godt tips for å ha hyggelige samtaler med ektefeller, venner og barn også.

Kultur handler ikke om kontor, men om mennesker. Vi anbefaler at alle organisasjoner setter seg et mål for hvilket selskap de skal være og deretter finner tiltak som passer deres visjon og arbeidsmåte — uavhengig av hvor det skjer.

-Jørgen Flaa, kommersiell direktør Orbit

-Jørgen Flaa, Kommersiell Direktør Orbit

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

Få oppdateringer om Orbit, nye innsikter og funn

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.